براکت یا درب الکتروموتور جهت نگهداری و اعمال نیروی گریز از مرکز در الکتروموتورهای ایرانی  تعبیه و ساخته شده است. ساختار پیچیده و مهندسی این محصول در دنیا زبان زد اهالی صنعت و بهت آنها در این فناوری هوشمندانه در صنعت الکتروموتور شده است.

عنوان

رفتن به بالا