فلنج ها به یک لبه یا یقه صاف و بیرون زده اشاره دارند که برای اتصال موتور به سطح نصب استفاده می شوند. موتورها اغلب دارای فلنج بر روی محفظه خود هستند و این فلنج برای تسهیل نصب و اتصال مطمئن موتور به سازه نگهدارنده طراحی شده است.

عنوان

رفتن به بالا